• با قابلیت پمپ انواع مایعات ضدعفونی کننده
  • دارای نمایشگر مقدار مایع درون مخزن
  • حجم مخزن 110 سی سی
  • قابلیت کار با باطری قلمی
 
  • با قابلیت پمپ انواع مایعات ضدعفونی کننده
  • با قابلیت تنظیم مایع خروجی از 0.5 سی سی تا 3.5 سی سی
  • با قابلیت تنظیم زاویه چشم الکترونیکی (در 4 حالت)
  • حجم مخزن 2100 سی سی